Xin visa đi Nhật Bản lao động qua internet từ tháng 07/2019

Bộ Tư Pháp Nhật Bản thông báo, người Việt Nam xin visa đi Nhật Bản lao động có thể nộp hồ sơ qua internet từ tháng 07/2019 nhằm thu hút lao động nước ngoài.

Xin visa Nhật Bản lao động qua internet từ tháng 07/2019

Xin visa Nhật Bản lao động qua internet từ tháng 07/2019

Nguồn lao động đang trở nên khang hiếm ở Nhật Bản. Bộ Tư Pháp Nhật Bản đang tiến hành nhiều biện pháp, phương pháp mới để thu hút nguồn nhân lực nước ngoài đặc biệt là nguồn nhân lực có tay nghề cao, nguồn lao động chất lượng cao. Việc nộp visa đi Nhật Bản lao động đang là một biện pháp của nước này.

Bạn có thể xin visa đi Nhật Bản lao động online tại website của Lãnh sự quán Nhật Bản từ tháng 07/2019. Và bắt đầu áp dụng cho chuyên gia có trình độ cao, các nhà nghiên cứu và các thực tập sinh kỹ thuật với điều kiện những người này không có vấn đề gì liên quan luật kiểm soát nhập cư, không vi phạm luật lao động trong vòng 5 năm trước khi xin thị thực.

Buổi phỏng vấn xin visa đi Nhật Bản lao động

Buổi phỏng vấn xin visa đi Nhật Bản lao động

Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản ông Takashi Yamashita cũng cho biết chính phủ có kế hoạch mở rộng tiếp cận online cho những người xin thị thực Nhật Bản trong tương lai. Và Lãnh sự quán Nhật Bản đã từng thông báo Sắp tới có thể xin visa Nhật Bản qua mạng từ năm 2020.

Một số thủ tục xin cấp visa Nhật Bản mà Nhật Bản dự kiến sẽ đưa lên mạng Internet vào tháng 7 sẽ không được áp dụng cho các loại hình visa mới, bắt đầu có hiệu lực từ tháng 4/2019. Tuy nhiên, về lâu dài, Internet hóa toàn bộ các thủ tục xin cấp visa Nhật Bản vẫn là mục tiêu của nước này.

Đến tháng 6/2023, Chính phủ Nhật Bản nới lỏng visa Nhật Bản cho sinh viên quốc tế có thể ở lại làm việc tại Nhật Bản.

Xin cám ơn!