Hướng dẫn sử dụng thẻ APEC nhập cảnh vào Úc (Australia)

Công dân Việt Nam có thẻ đi lại của Doanh Nhân APEC (ABTC) sẽ được phép nhập cảnh vào Úc nhiều lần mà không cần phải xin thị thực. Chúng tôi xin hướng dẫn sử dụng Thẻ APEC nhập cảnh vào Úc như sau:

Hướng dẫn sử dụng thẻ APEC nhập cảnh vào Úc (Australia)

Bạn có thẻ APEC sẽ được nhập cảnh nhiều lần vào Úc mà không cần xin thị thực

Thẻ đi lại của Doanh nhân nhân APEC (ABTC) là gì?

Thẻ đi lại của Doanh nhân APEC (ABTC) cho phép các doanh nhân APEC được xét duyệt cấp thị thực trước cho việc đi lại, tạo thuận lợi cho nhập cảnh ngắn hạn vào các nước thành viên. Thẻ ABTC giúp các doanh nhân APEC không phải nộp đơn xin thị thực hoặc giấy phép nhập cảnh riêng lẻ, và cho phép những người này được nhập cảnh nhiều lần vào các nước thành viên trong suốt thời hạn thẻ có giá trị 5 năm. Úc là thành viên của khối APEC, bạn sẽ được nhập cảnh vào Úc khi có thẻ APEC

Các nền kinh tế nào tham gia Chương trình Thẻ đi lại của Doanh nhân APEC?

Các nền kinh tế thành viên APEC tham gia trọn vẹn chương trình bao gồm: Úc, Bru-nây, Đa-ru-xa-lam, Chi-lê, Trung Quốc, Hồng-công (Trung Quốc), In-đô-nê-xi-a, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ma-lay-xi-a, Mê-xi-cô, Niu Di-lân, Pa-pua Niu Ghi-nê, Pê-ru, Phi-lip-pin, Nga, Xin-ga-po, Đài Bắc thuộc Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam. Ca-na-đa và Mỹ là các thành viên trong giai đoạn chuyển tiếp.

Tôi có thể nộp đơn xin cấp thẻ ABTC như thế nào?

Không nộp đơn xin cấp thẻ ABTC tại Đại sứ quán Úc tại Việt Nam. Muốn xin thẻ APEC, quý khách có thể tận hưởng tiện ích “dịch vụ làm thẻ APEC” của chúng tôi mang lại.

Thẻ nhựa ABTC của tôi đã hết hạn. Tôi còn có thể sử dụng thẻ này để tới Úc được không?

Không. Nếu thẻ nhựa ABTC của quý vị đã hết hạn, quý vị phải nộp đơn xin cấp thẻ mới nộp đơn xin visa Úc phù hợp để tới Úc.

Tôi có thể dùng thẻ ABTC để đi Úc cho các mục đích khác được không?

Người mang thẻ ABTC có thể dùng thẻ này để nhập cảnh vào Úc ngắn hạn và không thường xuyên cho các mục đích khác, thí dụ, thăm thân nhân, với điều kiện thẻ còn giá trị tại thời điểm người đó sử dụng. Nếu quý vị dùng thẻ cho chuyến đi không có mục đích công tác, quý vị vui lòng không sử dụng quầy làm thủ tục hoặc lối đi ưu tiên dành cho Doanh nhân APEC tại các sân bay của Úc. Quý vị không cần thông báo cho chúng tôi trước chuyến đi nếu quý vị đi Úc ngắn hạn, không thường xuyên và mục đích chuyến đi không phải là công tác.  Nếu quý vị cần lưu trú ở Úc dài ngày hơn hoặc thường xuyên đến Úc với mục đích không phải đi công tác, quý vị nên nộp đơn xin thị thực phù hợp.

Tôi có cần thông báo cho Bộ Nhập cư và Bảo vệ Biên giới Úc trước khi tôi sử dụng thẻ ABTC không?

Không. Nếu thẻ nhựa ABTC của quý vị còn giá trị để đi đến Úc, và quý vị nhập cảnh vào Úc đi công tác có lý do hợp pháp, quý vị không cần liên lạc với chúng tôi hoặc xin phép sử dụng thẻ trước khi quý vị đi sang Úc. Quý vị  cũng không cần thông báo với chúng tôi nếu quý vị dự định sử dụng thẻ nhựa ABTC còn giá trị đi Úc ngắn ngày và không thường xuyên cho các mục đích khác, thí dụ, đi thăm thân nhân. Quý vị chỉ thông báo cho chúng tôi trong trường hợp quý vị dự định nộp một hồ sơ xin thị thực thăm Úc cho thời gian lưu trú dài ngày hơn hoặc cho các chuyến thăm Úc thường xuyên hơn, hoặc nếu quý vị dự định nộp hồ sơ xin loại thị thực Úc khác.

Tôi phải làm gì nếu tôi có thẻ ABTC và tôi muốn đi du lịch Úc dài ngày hơn, hoặc tôi đang nộp hồ sơ xin một loại thị thực Úc khác?

Nếu quý vị đang cân nhắc nộp hồ sơ xin thị thực thăm Úc để đi du lịch Úc dài ngày và thường xuyên hơn, hoặc quý vị đang nộp hồ sơ xin một loại thị thực Úc khác, thí dụ thị thực làm việc, và quý vị mong  muốn có thể tiếp tục sử dụng thẻ ABTC của mình để nhập cảnh vào Úc trong tương lai, quý vị vui lòng liên lạc với chúng tôi cung cấp họ và tên, ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu và thông tin về loại thị thực mà quý vị muốn nộp hồ sơ.

Làm thế nào để tôi nhận biết thẻ nhựa ABTC của tôi có giá trị để đi Úc?

Mặt sau của thẻ nhưa ABTC (mặt không có ảnh quý vị) có ghi tên các quốc gia mà thẻ của quý vị có giá trị đi đến các nước đó. Nếu quý vị nhìn thấy chữ AUS trong danh sách này, thẻ của quý vị có giá trị nhập cảnh vào Úc cho đến ngày hết hạn được in trên mặt trước của thẻ. Nếu chúng tôi hủy quyền đi đến Úc trên thẻ của quý vị vì bất cứ lý do gì, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị bằng văn bản.

Tôi phải làm gì nếu tôi cần đi Úc công tác, nhưng tôi còn chưa được nhận thẻ nhựa ABTC?

Nếu quý vị đã nộp đơn xin cấp thẻ ABTC, nhưng còn chưa được nhận thẻ nhựa ABTC và cần đi công tác khẩn ở Úc, trước tiên quý vị vui lòng liên hệ với cơ quan chức năng địa phương nơi xét duyệt đơn xin cấp thẻ ABTC của quý vị để biết chắc chắn họ đã đệ trình đơn và yêu cầu xét duyệt khẩn của quý vị. Quý vị chỉ liên lạc với chúng tôi sau khi đã tìm hiểu về tình trạng hồ sơ của mình với cơ quan chức năng địa phương.

Tôi có thể tìm thêm các thông tin về Chương trình Thẻ đi lại của Doanh nhân APEC ở đâu?

Quý vị có thể tìm kiếm thêm thông tin về Chương trình Thẻ đi lại của Doanh nhân APEC vui lòng liên hệ HOTLINE 0903.709.178 hoặc hanhnewyouth@gmail.com để được tư vấn.

Nguồn: Tổng Lãnh sự Quán Úc tại Hà Nội

>>> Xem thêm: Xin visa Úc theo diện đầu tư sẽ khó hơn trước