Hướng dẫn địa điểm nộp hồ sơ xin visa Hàn Quốc

Lãnh Sự Quán Hàn Quốc giải quyết hồ sơ xin visa Hàn Quốc theo hộ khẩu thường trú đương đơn. Người nộp hồ sơ xin visa Hàn Quốc cần phải lưu ý để tránh việc tốn kém thời gian và tiền bạc.

Hướng dẫn địa điểm nộp hồ sơ xin visa Hàn Quốc

Hướng dẫn địa điểm nộp hồ sơ xin visa Hàn Quốc

Công dân Việt Nam muốn nhập cảnh vào Hàn Quốc cần phải có một visa Hàn Quốc cấp bởi Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.Hồ Chí Minh hoặc Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nôi. Tuy nhiên, Lãnh Sự Quán Hàn Quốc giải quyết hồ sơ xin visa Hàn Quốc theo hộ khẩu thường trú đương đơn.

Những đối tượng được nộp hồ sơ tại LSQ Hàn Quốc

– Nếu nơi sinh trong hộ chiếu và hộ khẩu thường trú thuộc khu vực từ Đà Nẵng trở ra Bắc phải nộp hồ sơ xin visa Hàn Quốc tại Đại Sứ Quán Hàn Quốc tại Hà Nội.

– Nếu nơi sinh trong hộ chiếu thuộc khu vực từ Quảng Nam trờ vào Nam phải nộp hồ sơ xin visa Hàn Quốc tại Lãnh Sự Quán Hàn Quốc tại TP.Hồ Chí Minh

– Nếu hộ chiếu của đương đơn thuộc khu vự từ Đà Nẵng trở ra Bắc muốn nộp hồ sơ tại Lánh Sự Quán Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh (tương tự với trường hợp muốn nộp tại Hà Nội) cần bổ sung thêm một trong những giấy tờ sau:

+ Sổ tạm trú + hợp đồng lao động trong trường hợp đang làm việc dài hạn từ khu vực Quảng Nam trở vào.Nam (dịch và công chứng tư pháp)

Lưu ý: tất cả hồ sơ phải sao y trên giấy A4 và dịch tiếng anh có công chứng tư pháp.

Nếu bạn muốn đi du lịch Hàn Quốc có thể xem hồ sơ xin visa Hàn Quốc diện du lịch để chuẩn bị các giấy tờ cần thiết. Hãy liên hệ ngay với hotline 0903.709.178 để được tư vấn và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến visa Hàn Quốc.

Đến năm 2023, Đương đơn nộp hồ sơ xin visa Hàn Quốc tại Trung Tấm Tiếp Nhân Thị Thực Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội và theo quy định hộ khẩu như trên.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn hồ sơ xin visa Hàn Quốc diện công tác

Xin cảm ơn!