Xin visa Hàn Quốc dài hạn phải nộp giấy khám bệnh lao phổi

Thông báo mới từ chính phủ Hàn Quốc là người xin visa hàn quốc dài hạn phải nộp giấy xét nghiệp lao phổi để ngăn bệnh lao phổi lây lan trong cộng đồng Hàn Quốc.

Nhằm mục đích quản lý việc lưu trú và ngăn chặn việc lan truyền bệnh dịch Lao Phổi, Bộ Tư Pháp Hàn Quốc đưa ra quyết định đối với việc xin Hàn Quốc dài hạn của các đương đơn từ những quốc gia có tỷ lệ bệnh Lao phổi cao (18 quốc gia trong đó bao gồm Việt Nam), các đương đơn nêu trên ngoài việc nộp các hồ sơ xin visa Hàn Quốc bắt buộc khác phải có phiếu kết quả xét nghiệm bệnh Lao phổi thông qua bệnh viện được chỉ định của Đại sứ quán.

Xin visa Hàn Quốc dài hạn phải nộp giấy khám bệnh lao phổi

Xin visa Hàn Quốc dài hạn phải nộp giấy khám bệnh lao phổi

Liên quan đến vấn đề xin visa hàn quốc dài hạn, Newyouth Tourism trân trọng thông báo với các đương đơn liên quan một số lưu ý sau đây để tránh các vấn đề phát sinh việc xin visa dài hạn Hàn Quốc như sau:

  • Đối tựơng cần lưu ý: Các đương đơn xin visa Hàn Quốc lưu trú trên 90 ngày (Không áp dụng đối với trẻ em dưới 05 tuổi)

Không áp dụng đối với đương đơn xin visa du lịch, thương mại, thăm thân Hàn Quốc có thời hạn lưu trú dưới 90 ngày.

Danh sách các Bệnh viện được chỉ định của Đại sứ quán:

Tại Hà Nội

* BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG

Địa chỉ: 463 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, Hà nội

Điện thoại:+84.4) 8326-249

Tại Tp. Hồ Chí Minh

* BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

201B, Nguyễn Chí Thanh. P.12. Q.5 Tp.

Chi phí: tương đương 25USD

Thời gian áp dụng của chính sách này:

  • Đối với các đương đơn nộp thị thực du học (D2, D4) Thời gian áp dụng sẽ tính sau ngày 01/07/2016
  • Đối với các đương đơn xin thị thực lao động (E9) Thời gian áp dụng tính từ ngày 02/03/2016.

Các đương đơn xin visa Hàn Quốc dài hạn nộp giấy xét nghiệp bệnh lao phổi trong bộ hồ sơ xin visa của mình. Tổng Lãnh Sự Quán Hàn Quốc sẽ căn cứ vào các giấy tờ và cấp visa Hàn Quốc.