Lãnh sự quán Đức tại TP.HCM chuyển sang trụ sở mới

Chúng tôi cung cấp dịch vụ làm visa Đức xin thông báo đến khách hàng là từ 22/05/2018 Lãnh sự quán Đức tại TP.HCM đã chuyển sang trụ sở mới 33 Lê Duẩn, Quận 1, Tp.HCM.

Lãnh sự quán Đức tại TP.HCM chuyển sang trụ sở mới

Lãnh sự quán Đức tại TP.HCM chuyển sang trụ sở mới

Lãnh sự quán Đức là cơ quan hợp pháp của chính phủ Đức đặt tại Việt Nam. Người Việt Nam muốn nhập cảnh vào Đức vì bất kỳ một lý do nào, phải có Visa Schengen còn hiệu lực do Lãnh sự quán Đực hoặc các quốc gia thuộc khối Schengen.

Khi muốn xin visa đi Đức, bạn cần phải chuẩn bị hồ sơ cần thiết đến nộp tại Lãnh sự quán Đức. Từ ngày 20/02/2019,Lãnh sự quán Đức chuyển tiếp nhận hồ sơ xin visa Đức, Bồ Đào Nha sang VFS Global

Tổng Lãnh sự quán Đức tại Tp. Hồ Chí Minh đã chuyển sang trụ sở mới với địa chỉ liên hệ như sau:

Tổng Lãnh Sự Quán Đức Tại TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 33 đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 710088, Việt Nam

Điện thoại: +84-(0)28-38 28 81 00

Fax: +84-(0)28-38 28 81 01

E-Mail: info@hoch.diplo.de

Tổng Lãnh sự quán Đức là cơ quan cấp visa Đức cho người Việt Nam. Người Việt Nam muốn nhập cảnh vào Đức cần phải xin visa Đức. Tuy nhiên, người Việt Nam nộp hồ sơ xin visa Đức tại Trung Tâm Tiếp Nhận Visa Đức VFS Global thay vì tại Trụ sở Tổng Lãnh Sự Quán Đức.