Thay đổi quy trình nộp hồ sơ xin visa Hàn Quốc

Từ đầu tháng 08/2017, Lãnh sự quán Hàn Quốc tổ chức lại hệ thống tiếp nhận hồ sơ xin visa Hàn Quốc và quy trình  nộp hồ sơ xin visa Hàn Quốc có nhiều thay đổi.

Thay đổi quy trình nộp hồ sơ xin visa Hàn Quốc

Thay đổi quy trình nộp hồ sơ xin visa Hàn Quốc

Theo thông báo từ Lãnh sự quán Hàn Quốc tổ chức lại hệ thống tiếp nhận hồ sơ xin visa Hàn Quốc của công dân Việt Nam nhằm phục vụ tốt hơn cho nhu cầu xin visa Hàn Quốc. Chúng tôi cung cấp dịch vụ làm visa Hàn Quốc xin thông báo những thay đổi của Lãnh sự quán Hàn Quốc như sau:

1. Hồ Sơ xin visa Hàn Quốc:

Hồ sơ xin visa Hàn Quốc không có thay đổi so với trước đây. Tuy nhiên, Hàn Quốc đơn giản hóa hồ sơ xin visa Hàn Quốc để hút du khách

2. Lệ phí xin visa Hàn Quốc

Từ tháng 8/2017, Lãnh sự quán Hàn Quốc thu lệ phí bằng tiền Việt Nam tương đương 20 USD/người quy đổi theo tỷ giá của Lãnh sự quán quy định. Lãnh sự quán Hàn Quốc không nhận tiền USD.

Trước đây Lãnh sự quán Hàn Quốc thu lệ phí xin visa Hàn Quốc là USD

3. Mua Tem đăng ký visa

Lãnh sự quán Hàn Quốc hàn quốc sẽ không thu trực tiếp khách hàng như trước, quý khách phải đăng ký “MUA TEM ĐĂNG KÝ VISA” dán vào đơn xin visa Hàn Quốc.

Từ năm 2022, người Việt Nam nộp hồ sơ xin visa Hàn Quộc tại Trung Tâm Đăng Ký Visa Hàn Quốc được ủy quyền bởi Tổng Lãnh Sự Quán Hàn Quốc.