Lệ phí xin visa Nhật Bản

Lệ phí xin visa Nhật Bản là chi phí hành chính của Lãnh sự quán Nhật Bản quy định cho việc xử lý đơn xin cấp thị thực  của bạn. Lệ phí xin visa Nhật Bản phụ thuộc vào từng loại visa.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ làm visa Nhật Bản xin giới thiệu đến quý khách bảng lệ phí xin visa Nhật Bản áp dụng kể từ ngày 01/04/2016:

Đơn vị tiền tệ: VND

VISA NHẬT BẢN NHẬP CẢNH MỘT LẦN

Chung cho các trường hợp (Kể cả công dân Việt Nam)

550.000

Công dân Ấn Độ

150.000

Công dân Iran

910.000

VISA NHẬT BẢN QUÁ CẢNH

Chung cho các trường hợp (Kể cả công dân Việt Nam)

130.000

Công dân Ấn Độ

10.000

Công dân Iran

910.000

VISA NHẬT BẢN NHIỀU LẦN

Chung cho các trường hợp (Kể cả công dân Việt Nam)

1.090.000

Công dân Ấn Độ

150.000

Công dân Iran

1.820.000