Đề xuất tiếp tục miễn visa Việt Nam cho 5 nước Tây Âu

Bộ Văn hóa thể thao và du lịch đã trình Chính Phủ đề xuất tiếp tục áp dụng chính sách miễn visa Việt Nam cho 5 nước Tây Âu.

Đề xuất tiếp tục miễn visa Việt Nam cho 5 nước Tây Âu

Đề xuất tiếp tục miễn visa Việt Nam cho 5 nước Tây Âu

Ngày 30/6, chính sách miễn visa cho 5 quốc gia Tây Âu là Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italy sẽ hết hiệu lực sau một năm áp dụng.

Với những hiệu ứng tích cực về tỉ lệ tăng trưởng lượng khách quốc tế từ các quốc gia này trong 10 tháng qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình Chính Phủ đề xuất tiếp tục áp dụng chính sách miễn visa cho 5 nước Tây Âu.

Trong tờ trình lần này, chính sách miễn visa sẽ cải thiện một số những hạn chế nhằm thu về tối đa những lợi ích mà chính sách này mang lại.

Đề xuất mới về chính sách miễn thị thực cho 5 nước Tây Âu kéo dài thời hạn từ 1 năm lên 5 năm, tăng thời gian miễn thị thực nhập cảnh từ 15 lên 30 ngày.

Gia tăng thời hạn 5 năm sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các kế hoạch dài hạn về xúc tiến du lịch của quốc gia, cũng như của doanh nghiệp lữ hành hai nước. Thời gian miễn thị thực 30 ngày được cho là phù hợp với các kế hoạch du lịch dài ngày từ khách Tây Âu.

Nguon: Cafef.vn