Các trường hợp người nước ngoài được miễn thị thực Việt Nam

Một số quốc gia sẽ được miễn thị thực Việt Nam mà không cần phải xin thị thực Việt Nam trước tại các Đại Sứ Quán Việt Nam và được phép lưu trú tại Việt Nam với thời gian ngắn hạn.

Các trường hợp người nước ngoài được miễn thị thực Việt Nam

Các trường hợp người nước ngoài được miễn thị thực Việt Nam

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam được miễn thị thực Việt Nam với thời hạn tạm trú không quá 06 tháng cho mỗi lần nhập cảnh nếu có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị ít nhất 01 năm và giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn thị thực. Giấy miễn thị thực có thời hạn tối đa không quá 5 năm và ngắn hơn thời hạn sử dụng của hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế của người được cấp ít nhất 6 tháng. Thông tin chi tiết, xin xem thêm tại trang web: http://mienthithucvk.mofa.gov.vn/

Hiệp định, thỏa thuận miễn thị thực song phương

  • Công dân mang hộ chiếu phổ thông của các nước Thái Lan, Ma-lay-xi-a, Xinh-ga-po, In-đô-nê-xi-a, Lào và Cam-pu-chia được miễn thị thực nhập cảnh vào Việt Nam với thời hạn tạm trú không quá 30 ngày; công dân Phi-líp-pin được tạm trú không quá 21 ngày; công dân Bru-nây và Mi-an-ma được tạm trú không quá 14 ngày; công dân Chi-lê được tạm trú không quá 90 ngày và ngược lại.
  • Tính đến tháng 8/2017, công dân của 81 nước mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ được miễn thị thực nhập cảnh vào Việt Nam và ngược lại, bao gồm: Ác-hen-ti-na, Ác-mê-ni-a, A-déc-bai-dan, Ai Cập, An-ba-ni, An-giê-ri, Ăng-go-la, Áp-ga-ni-xtan, A-rập Thống nhất, Ấn Độ, Ba Lan, Băng-la-đét, Bê-la-rút, Bờ Biển Ngà, Bra-xin, Bru-nây, Bun-ga-ri, Ca-dắc-xtan, Cam-pu-chia, Chi-lê, Cô-lôm-bi-a, Cô-oét, Cô-xta Ri-ca, Crô-a-ti-a, Cu-ba, Đô-mi-ni-ca, Đức, En-xan-va-đo, E-xtô-ni-a, Ê-cu-a-đo, Hàn Quốc, Hung-ga-ri, I-ta-lia, I-xra-en, In-đô-nê-xi-a, I-ran, I-rắc, Kư-rư-gis-xtan, Lào, Ma-xê-đô-ni-a, Ma-lay-xi-a, Ma-rốc, Man-ta, Mê-hi-cô, Mi-an-ma, Mô-dăm-bích, Môn-đô-va, Mông Cổ, Mông-tê-nê-grô, Nam Phi, Nga, Nhật Bản, Ni-ca-ra-goa, Pa-ki-xtan, Pa-na-ma, Pa-ra-goay, Pê-ru, Pháp, Phi-líp-pin, Ru-ma-ni, Séc, Síp, Sri Lan-ka, Tan-zan-nia, Tây Ban Nha, Triều Tiên, Trung Quốc, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sỹ, Tuy-ni-di, U-crai-na, U-dơ-bê-ki-xtan, U-ru-goay, Vê-nê-du-ê-la, Xây-sen, Xinh-ga-po, Xéc-bi-a, Xlô-va-ki-a, Xlô-ven-ni-a, Xu-đăng.Thời gian tạm trú được quy định rõ với từng đối tượng cụ thể. Xem thông tin chi tiết tại trang web của Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao Việt Nam): http://lanhsuvietnam.gov.vn/

Việt Nam miễn thị thực đơn phương cho công dân các nước:

  • Người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại đảo Phú Quốc được miễn thị thực nhập cảnh vào Việt Nam với thời gian tạm trú không quá 30 ngày. Trường hợp người nước ngoài vào một cửa khẩu quốc tế của Việt Nam (kể cả đường hàng không và đường biển), lưu lại khu vực quá cảnh ở cửa khẩu đó, rồi chuyển tiếp đi đảo Phú Quốc cũng được miễn thị thực theo quy định này.
  • Quan chức, viên chức Ban Thư ký ASEAN không phân biệt loại hộ chiếu được miễn thị thực nhập cảnh vào Việt Nam với thời hạn tạm trú không quá 30 ngày.
  • Từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2019, công dân các nước Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch, Phần Lan, Nga, Nhật Bản và Hàn Quốc không phân biệt loại hộ chiếu và mục đích nhập cảnh được miễn thị thực nhập cảnh vào Việt Nam với thời hạn tạm trú không quá 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh.
  • Từ ngày 01/07/2015 đến hết ngày 30/06/2018, công dân các nước Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và I-ta-li-a không phân biệt loại hộ chiếu và mục đích nhập cảnh được miễn thị thực nhập cảnh vào Việt Nam với thời hạn tạm trú không quá 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh.
  • Từ ngày 01/07/2015 đến hết ngày 30/06/2020, công dân Bê-la-rút không phân biệt loại hộ chiếu và mục đích nhập cảnh được miễn thị thực nhập cảnh vào Việt Nam với thời hạn tạm trú không quá 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

Thủ tục cấp thị thực nhập cảnh Việt Nam

  • Thị thực nhập cảnh cấp tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài.  Ngoài nước ngoài được cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế của Việt Nam trong một số trường hợp đặc biệt. Thông tin chi tiết, xem thêm tại trang web: https://visa.mofa.gov.vn
  • Hồ sơ đề nghị cấp thị thực nhập cảnh: tờ khai đề nghị cấp thị thực (theo mẫu) có dán ảnh cỡ 4x6cm; hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu (có thời hạn dài hơn so với thời hạn giá trị của thị thực đề nghị cấp ít nhất 1 tháng).
  • Thị thực du lịch có thời hạn không quá 03 tháng.

>> Xem thêm: Thị thực Việt Nam 2020: Tiếp tục miễn thị thực Việt Nam cho các nước Tây Âu và 8 nước khác

Đối với người nước ngoài không được miễn thị thực Việt Nam có thể liên hệ đến dịch vụ làm công văn nhập cảnh Việt Nam của chúng tôi.

Nguồn: Tổng Cục Du Lịch Việt Nam