Mỹ tạm dừng cấp Visa Mỹ diện I5, R5 và SR tại Việt Nam

Từ ngày 23/03/2018, Chính phủ Mỹ tạm dừng cấp visa Mỹ diện I5, R5,SR tại Việt Nam cho đến khi Quốc Hội Mỹ phê duyệt.

Mỹ tạm dừng cấp Visa Mỹ diện I5, R5 và SR tại Việt Nam

Mỹ tạm dừng cấp Visa Mỹ diện I5, R5 và SR tại Việt Nam

Dịch vụ làm visa Mỹ gấp của chúng tôi  nhận được thông tin: Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam vừa thông báo visa Mỹ định cư theo diện đầu tư EB5 (ký hiệu I5 và R5) và visa Mỹ định cư về tôn giáo SR sẽ tạm dừng cấp ra tại Việt Nam kể từ ngày 23.3.2018 cho đến khi chương trình này được Quốc hội Mỹ phê duyệt tiếp.

Đại sứ quán Mỹ cũng cho biết với những người nộp hồ sơ xin visa Mỹ đã có lịch phỏng vấn Visa Mỹ SR, I5 hoặc R5 tại Lãnh sự quán Mỹ hãy chuẩn bị tất cả các tài liệu và phỏng vấn để đảm bảo có thể được cấp visa trước ngày 23.3.

Visa Mỹ định cư EB5 được nhiều người Việt tham gia trong những năm qua. Năm tài khóa 2017, Việt Nam chỉ đứng sau Trung Quốc theo số lượng visa Mỹ EB5 cấp ra. Theo Sở Di trú Mỹ, tính đến ngày 05/03/2018, đã có 919 người được duyệt visa Mỹ này trên khắp các tiểu bang của nước này.

Đến tháng 03/2018, Mỹ tiếp tục cấp Visa Mỹ EB5 cho nhà đầu tư Việt Nam

Nguồn: Báo Thanh Niên