Hàn Quốc và Hồng Kông sẽ mở rộng hạn ngạch cấp visa du lịch kết hợp làm việc

Ngày 20/11, Hàn Quốc và Hong Kong thông qua tăng hạn ngạch cấp visa du lịch cho công dân hai nước từ 500 lên 1000 visa du lịch bắt đầu từ năm sau.

Hàn Quốc và Hồng Kông sẽ mở rộng hạn ngạch cấp visa du lịch kết hợp làm việc

Hàn Quốc và Hồng Kông sẽ mở rộng hạn ngạch cấp visa du lịch kết hợp làm việc

Theo Chương trình visa du lịch kết hợp làm việc, Hàn Quốc và Hong Kong sẽ cấp visa du lịch cho những người tuổi từ 18 đến 30, cho phép họ đến thăm nước mình và làm việc trong khoảng một năm.

Hàn Quốc và Hồng Kông đã áp dụng chương trình cấp visa du lịch này từ năm 2011. Số người Hàn sang Hồng Kông bằng visa du lịch kết hợp làm việc đã tăng mạnh từ 62 người vào năm đầu tiên lên đến 127 người vào năm 2012, 200 người năm 2013 và 505 người năm ngoái.

Vào năm 2014, hạn ngạch thị thực này đã được điều chỉnh tăng từ 200 lên 500 visa du lịch.

Tuy chính sách này không áp dụng với người Việt Nam, nhưng Hàn Quốc và Hong Kong đã có rất nhiều chính sách giảm lược hồ sơ xin visa du lịch Hàn Quốc cho người Việt Nam.

>>> Xem thêm: Hàn Quốc miễn visa Hàn Quốc để hút khách Trung Quốc

Nguồn: Kbs