Cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam tư 01/02

Chính phủ thí điểm cấp thị thực điện tử (e-visa) cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trong hai năm (2017-2018) từ ngày 01/02/2017 áp dụng cho 40 quốc gia.

Cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam tư 01/02

Chính phủ thí điểm cấp thị thực điện tử (e-visa) cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trong hai năm (2017-2018) từ ngày 01/02/2017.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 07/2017/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Theo đó, từ ngày 1/2/2017, người nước ngoài muốn đề nghị cấp thị thực điện tử sẽ thực hiện theo các bước sau:

1. Truy cập Trang thông tin cấp thị thực điện tử để khai thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử, tải ảnh và trang nhân thân hộ chiếu theo mẫu.

2. Nhận mã hồ sơ điện tử và nộp phí cấp thị thực vào tài khoản quy định tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử và phí cấp thị thực, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) xem xét, giải quyết, trả lời người đề nghị cấp thị thực điện tử tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử.

Người nước ngoài đề nghị cấp thị thực điện tử sử dụng mã hồ sơ điện tử để kiểm tra kết quả giải quyết của Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử. Trường hợp được cấp thị thực điện tử thì sử dụng mã hồ sơ điện tử để in thị thực.

Cấp thị thực điện tử Việt Nam theo đề nghị của cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh

Trước khi đề nghị cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài, cơ quan, tổ chức tại Việt Nam đăng ký tài khoản điện tử theo quy định và có chữ ký điện tử theo quy định của Luật giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn.

Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài sử dụng tài khoản điện tử truy cập vào Trang thông tin cấp thị thực điện tử để đề nghị cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài theo quy định.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết, trả lời cơ quan, tổ chức tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ thông tin đề nghị và phí cấp thị thực.

Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài sử dụng mã hồ sơ điện tử để nhận văn bản trả lời của Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử và thông báo kết quả giải quyết.

Người nước ngoài được cấp thị thực điện tử sử dụng mã hồ sơ điện tử do cơ quan, tổ chức thông báo để in thị thực điện tử.

Nghị định nêu danh sách 40 nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử và danh sách 28 cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

Nghị định số 07/2017/NĐ-CP gồm 4 chương, 12 điều, quy định việc thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam được thực hiện trong thời hạn 2 năm kể từ ngày 1/2.

Ngoài ra, quý khách muốn nhập cảnh vào Việt Nam có thể tận hưởng tiện ích dịch vụ làm công văn nhập cảnh Việt Nam. Công văn nhập cảnh là giấy phép cho phép người nước được cấp visa Việt Nam tại cửa khẩu sân bay.