Việt Nam sẽ áp dụng thị thực điện tử Việt Nam từ ngày 1/1/2017

Việt Nam sẽ áp dụng thị thực điện tử Việt Nam cho người nước ngoài muốn nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 01/01/2017 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch (9/8/2016, tại Hội An)

Việt Nam sẽ áp dụng thị thực điện tử Việt Nam từ ngày 1/1/2017

Mẫu thị thực Việt Nam

Thị thực điện tử Việt Nam ( Vietnam E-Visa viết tắt của từ “Electronic Visa” – visa điện tử) là giấy phép hợp pháp cho phép người nước ngoài được nhập cảnh tại cửa khẩu và du lịch trong một nước. Hiện E-visa là hình thức mới nhất của visa.

Theo Tổng cục Du lịch, thị thực điện tử có khả năng đảm bảo ninh tốt hơn, thông tin tương thích, phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng, dễ chia sẻ giữa các cơ quan liên quan trong những trường hợp cần thiết; Hệ thống quản lý minh bạch, cập nhật, cả về tài chính và thông tin, giúp giảm các tiêu cực, phiền nhiễu, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh điểm đến du lịch quốc gia so với cấp thị thực Việt Nam như trước đây. Bên cạnh đó, tạo thuận lợi cho du khách, cho phép du khách có thể xin cấp thị thực qua mạng internet, mở rộng phạm vi của các dịch vụ lãnh sự ngoài Đại sứ quán và Lãnh sự quán, đồng thời sử dụng nhiều ngôn ngữ.

Việc thực hiện thị thực điện tử Việt Nam cũng có ưu điểm là nhanh, tiết kiệm và thân thiện với môi trường do không cần giấy tờ và các thủ tục thuận tiện, đơn giản…/.

Nguồn: Vov.vn