Một số giấy tờ cá nhân quan trọng bản giấy chuẩn bị khai tử

Các loại giấy tờ cá nhân quan trọng như: sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy chứng minh nhân dân, … sắp bị khai tử và thay thế bằng bản điện tử. Bản điện tử các giấy tờ cá nhân được triển khai sử dụng mang đến nhiều lợi ích cho người dân

Giấy tờ cá nhân bản giấy sắp bị khai tử

Giấy tờ cá nhân bản giấy sắp bị khai tử

Chính phủ Việt Nam thực hiện áp dụng công nghệ vào việc quản lý các vấn đề về dân cư hướng dần đến việc bỏ các giấy tờ giấy sang giấy chứng thực điện tử. Sau đây là một vài giấy tờ cá nhân quan trọng sắp khai tử và thay thế bằng bản điện tử.

1.SỔ HỘ KHẨU GIẤY

Sổ hộ khẩu là giấy tờ cá nhân quan trọng của người dân để làm các thủ tục hành chính và xác nhận nhân thân. Bạn xin visa nhập cảnh vào các nước, Tổng Lãnh Sự Quán luôn yêu cầu người dân nộp bảo sao Sổ Hộ Khẩu. Gần đây, chính phủ Việt Nam đã ra quy định thu hồi sổ hộ khẩu giấy chuyển sáng sử dụng bản điện tử.

Bỏ sổ hộ khẩu nhằm tạo ra bướ tiến quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính. Sổ Hộ Khẩu giấy sẽ không còn cấp mới cho người dân, những sổ hộ khẩu giấy sẽ bị thu hồi. Các trường hợp như: Đăng ký hộ khẩu, tách khẩu, xóa hộ khẩu,… mà làm thay đổi thông tin trong sổ thì vẫn được sử dụng bình thường. Từ ngày, 01/01/2023, Sổ hộ khẩu giấy sẽ chính thức hết giá trị sử dụng.

2.SỔ TẠM TRÚ GIẤY

Sổ tạm trú là giấy tờ quản lý người tạm trú tại một địa phương nào đó. Từ ngày 01/07/2021, cơ quan quản lý sẽ không cấp mới, cấp lại sổ tạm trú giấy cho người làm thủ tục đăng ký tạm trú thay thế bằng bản điện tử. Cơ quan công an sẽ quản lý người đăng ký tạm trú thông qua chương trình quản lý tạm trú trên Cổng Dịch Vụ Công Quốc Gia.

Từ ngày 01/01/2023, Sổ tạm trú giấy sẽ hết giá trị sử dụng, thay thế hoàn toàn bằng bản điện tử.

3.THẺ BẢO HIỂM Y TẾ GIẤY

Người dân đăng ký tham gia bảo hiểm y tế sẽ được cơ quan bảo hiểm y tế cấp cho Thẻ Bảo Hiểm Y Tế điện tử cho người tham gia theo nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

Theo Công văn 1493/BHXH-CSYT, từ ngày 1/6/2021, người bệnh đi khám, chữa bệnh sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để thay thế cho thẻ BHYT giấy. Trường hợp không cài được ứng dụng thì vẫn sử dụng thẻ BHYT bằng giấy.

4.SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Tương tự như thẻ BHYT, trước đây tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định: “Đến năm 2020, sổ bảo hiểm xã hội sẽ được thay thế bằng thẻ bảo hiểm xã hội”.

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thông tin gì liên quan đến thẻ bảo hiểm xã hội. Với việc ra mắt ứng dụng VssID – mọi thông tin liên quan đến quá trình đóng BHXH, quá trình hưởng các chế độ BHXH của người tham gia đều đã được cập nhật. Người dân chỉ cần truy cập ứng dụng này có thể nắm được mọi được mọi thông tin như trong Sổ bảo hiểm xã hội.

5.GIẤY KHAI SINH (BẢN GIẤY)

Người dân cần sử dụng giấy khai sinh có thể vào Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch Vụ Công cấp tỉnh để đăng ký sử dụng bản giấy khai sinh bản điện tử. Khi hoàn thành các thủ tục, người dân sẽ nhận được giấy khai sinh được cung cấp qua email có mã QR để sử dụng theo Thông Tư Số 01/2022/TT-BTP.

6.GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN (BẢN GIẤY)

Tại Thông tư 01/2022/TT-BTP, Bộ Tư pháp cũng ban hành bản điện tử của Giấy chứng nhận kết hôn. Bản điện tử này cũng có giá trị sử dụng thay thế cho giấy chứng nhận kết hôn bản giấy.

Giấy đăng ký kết hôn điện tử được cung cấp qua email cho người dân khi đăng ký tài khoản sử dụng trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp tỉnh.

7.GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN (CMND)

Từ năm 2021, Bộ Công an đã triển khai cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip trên cả nước thay vì cấp CMND như trước đây. Tuy nhiên, CMND đã được cấp trước đây (vẫn còn hạn sử dụng) vẫn được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết hạn và phải đổi thành CCCD gắn chip.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ làm visa gấp các nước xin cập nhật các thông tin giấy tờ cá nhân quan trọng sắp bị khai tử và thay thế bằng bản điện tử. Bản điện tử của các giấy tờ cá nhân mang đến sự tiện ích, đễ quản lý, dể sử dụng cho người dân.

Chúng tôi hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ xin visa nhập cảnh các nước. Bản điện tử các giấy tờ cá nhân không ảnh hưởng đến hồ sơ xin visa nhập cảnh các nước mà còn mang đến nhiều lợi ích.

Ngoài ra, Chính phủ đang triển khai định danh điện tử trên môi trường mạng internet. Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của công dân Việt Nam có giá trị sử dụng tương đương căn cước công dân gắn chip.

Xin cảm ơn!