Dự tính Miễn thị thực Việt Nam cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa yêu cầu Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định việc miễn thị thực Việt Nam cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài trình Chính phủ trước ngày 15/08/2015

Dự tính Miễn thị thực Việt Nam cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Dự tính Miễn thị thực Việt Nam cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Ngoài ra, người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam cũng được miễn thị thực Việt Nam.

Về đối tượng áp dụng Nghị định, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh giao Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công an chỉnh lý lại, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng người Việt Nam định cư ở nước ngoài được cấp giấy miễn thị thực Việt Nam thăm thân nhân và giải quyết việc riêng.

Bộ Công an và Bộ Ngoại giao cần xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ về quy trình, thủ tục cấp giấy miễn thị thực đảm bảo nhanh, gọn, thuận lợi cho các đối tượng.
Nguồn: Tuổi trẻ

>>> Xem thêm: Miễn thị thực Việt Nam cho người Việt định cư ở nước ngoài